• Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

  Tento kurz vznikol na základe diplomovej práce "Algoritmy v aerodynamike". Štruktúra kurzu je podobná štruktúre záverečnej práce - jednotlivým kapitolám. Cieľom je vytvoriť elektronický kurz, v ktorom sa užívateľ zoznámi s najznámejšími publikáciami, ktoré sa používajú pri výučbe informatiky - algoritmov a dátových štruktúr, na popredných svetových univerzitách s technickým a matematickým zameraním. Na základe tejto databázy je navrhnutá všeobecná klasifikácia najčastejšie používaných algoritmov. Ďalšia časť je tematicky zameraná na aerodynamiku. Predstavené sú niektoré jednoduché algoritmy z tejto oblasti spolu s teoretickým výkladom. Na záver ponúka prehľad významných technológií spojených s CFD – Computational Fluid Dynamics.

  Použitá literatúra:
  • Stoicheia (Základy, Eukleidés)
  • The Art of Computer Programming (Donald E. Knuth)
  • Introduction To Algorithms (Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein)
  • Algorithms (Robert Sedgewick)
  • Algorithms (Sanjoy Dasgupta, H. Christos Papadimitriou, Umesh V. Vazirani)

 • Tento kurz vznikol na základe diplomovej práce "Elektronický kurz programovania nielen pre začiatočníkov".Je to kurz programovania v jazyku Python. Python je veľmi rýchlo rastúci, univerzálny, objektovo orientovaný programovací jazyk s otvoreným kódom(open source). V súčasnosti Python používa približne 14% programátorov. Má veľmi jednoduché syntaktické pravidlá, ktoré sa dajú ľahko naučiť. Z týchto dôvodov Python je vhodný ako prvý programovací jazyk aj pre školy technického smeru.
  Používa sa v mnohých oblastiach života, pomocou Pythonu sú riešené: Sieťové aplikácie, vývoj webových aplikácií, aplikácie pre smartfóny, numerické a vedecké výpočty. Systém umožňuje aj rýchly vývoj aplikácií (RAD = Rapid Application Development). Kurz vznikol na základe kultovej knihy:
  Allen B. Downey : How to think like a computer scientist
  .