• Kurz matematiky pre odbornosti Avionické systémy a Prevádzka lietadiel.
  Obsah cvičení:
  • Neurčitý integrál
  • Určitý integrál
  • Nevlastný integrál
  • Aplikácie určitého integrálu
  • Obyčajné diferenciálne rovnice
  • Lineárne diferenciálne rovnice 1. rádu
  • Lineárne diferenciálne rovnice 2. rádu
  • Nekonečné číselné rady
  \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx, Inštruktor: Peter Szabó