• Elektronický kurz predmetu Technická dokumentácia a konštruktívna geometria pre denné štúdium odbornosti Prevádzka lietadiel.
 • Elektronický kurz predmetu Matematika 1 pre študijný odbor externého štúdia:
  • Riadenie leteckej dopravy
 • Elektronický kurz predmetu Numerická matematika a predmetu Aplikovaná matematika pre denné štúdium inžinierskeho štúdia pre nasledovné odbornosti :

  • Prevádzka lietadiel
  • Avionické systémy

 • Subject: Mathematics I,
  e-course, 2017/2018 Academic Year - Winter Semester
  Study Programme: Air Transport Management (Bc. study)
 • Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
  Elektronický kurz predmetu Matematika I a predmetu Seminár z matematiky I pre denné štúdium pre nasledovné skupiny a odbornosti :

  • Riadenie leteckej dopravy (skupiny 1, 2, 3)
  • Profesionálny pilot
  • Pracovník riadenia leteckej prevádzky
  • Prevádzka lietadiel
  • Avionické systémy
  • 2. zápis predmetu

   Kurz obsahuje:

   • Informačný list, osnovu a harmonogram štúdia
   • podmienky na získanie zápočtu a skúšky
   • rozvrhy
   • zoznam učiteľov
   • názvy jednotlivých tém,
   • kľúčové výrazy jednotlivých tém,
   • databázu riešených príkladov na cvičeniach,
   • databázu úloh - domáce úlohy,
   • databázu úloh riešených na seminároch (len pre študentov výberového predmetu),
   • databázu úloh riešených na seminároch v SageMATH (len pre študentov výberového predmetu),
   • hodnotenie úloh, písomiek a zápočtov.