Zmena spôsobu overovania

Táto ponuka umožňuje zmeniť spôsob overovania u konkrétneho používateľa.

Tiež berte do úvahy, že to do veľkej miery závisí na metódach overovania, ktoré ste pre Váš portál nastavili a na nastavení, ktoré tento portál používa.

Nesprávna zmena môže danému používateľovi znemožniť prihlásenie alebo celkom odstrániť jeho účet. Spôsob overovania preto meňte iba vtedy, ak viete, čo robíte.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English