Náklady

Ak bol Váš portál nakonfigurovaný tak, aby používal metódu zápisu, ktorá vyžaduje platbu (napríklad pomocou modulu Paypal), môžete tu zadať cenu kurzu bez označenia meny (mena je nastavená zásuvným modulom pre zápis). Zadajte napríklad hodnotu 500.

Ak ponecháte pole s cenou prázdne, možnosť platby sa nezobrazí a použijú sa iné východzie metódy zápisu (napríklad pomocou kľúčov alebo ručného zápisu).

Ak pole s cenou NIE JE prázdne, zobrazí sa študentom, ktorí sa chcú zapísať, možnosť vstupu po úhrade požadovanej čiastky.

Ak v nastavení kurzu SÚČASNE zadáte aj prihlasovací kľúč, zobrazí sa študentom aj možnosť zápisu pomocou kľúča. Tento spôsob je užitočný, ak sa do kurzu prihlasujú platiaci aj neplatiaci študenti.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English