Dostupnosť kurzu

Táto voľba vám umožňuje kurz "skryť".

Kurz sa potom nezobrazuje v zozname kurzov. Iba učitelia a administrátori portálu ho vidia.

Študenti nebudú môcť do kurzu vstúpiť ani tak, že uvedú jeho úplnú internetovú adresu (URL).

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English