Kategória kurzu

Váš Moodle administrátor môže zriadiť niekoľko kategórií kurzov.

Napríklad, "Veda", "Humanitné predmety", "Zdravie obyvateľstva" atď.

Vyberte si najvhodnejšiu pre váš kurz. Táto voľba ovplyvní, kde bude váš kurz zobrazený. Toto môže napomôcť študentom pri nájdení vášho kurzu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English