Určuje, či je možné sa do tohto kurzu zapísať alebo nie. Tretia možnosť povoľuje zápis v určitom časovom intervale (od–do).

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English