Formáty kurzu Moodle

LAMS formát

Interface k systému Learning Activity Management System (LAMS) v rámci celého kurzu. LAMS vyžaduje nastavenie administrátorom, aby ho bolo možné používať.

SCORM formát

Tento formát zobrazuje v prvej sekcii kurzu SCORM balík. (Modul SCORM/AICC poskytuje alternatívnu metódu zobrazovania SCORM balíka v kurze.)

Formát tém

Veľmi podobné ako týždenný formát, s rozdielom, že každý týždeň je nazvaný "témou". Téma nie je obmedzená nijakým časovým limitom. Nemusíte špecifikovať žiadne termíny.

Sociálny formát

Tento formát je orientovaný na hlavné fórum - sociálne fórum, ktoré sa objaví na hlavnej stránke. Je to užitočné, nakoľko sa prostredie stáva voľnejšie. Dokonca to nemusí byť kurz. Napríklad, môže byť použitý ako diskusná skupina daného pracoviska.

Týždený formát

Kurz je organizovaný týždeň po týždni s jasným počiatočným a konečným dátumom. Každý týždeň pozostáva z aktivít. Niektoré z nich môžu mať "otvorené okná", napríklad dva týždne, po ktorých sa môžu stať nedostupné.

Weekly format - CSS (bez tabuliek)

Kurz je organizovaný po týždňoch bez použitia tabuliek v HTML kóde.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English