Známky

Väčšinu činností v kurze možno známkovať.

Vo východzom nastavení možno všetky známky v kurze nájsť na stránke "Známky", dostupné z hlavnej stránky kurzu.

Ak učiteľ nechce študentov v kurze známkovať, alebo nechce, aby študenti videli známkový výkaz, môže voľbu "Zobraziť študentom výkaz známok" v nastavení kurzu vypnúť. Toto nastavenie nebráni učiteľovi, aby činnosti známkoval, iba neumožňuje študentom, aby si známky mohli prezerať.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English