Skryté sekcie

Táto voľba umožňuje nastaviť, ako sa budú študentom zobrazovať skryté sekcie kurzu.

Vo východzom nastavení sa študentom zobrazí malá (obvykle šedá) plocha, ktorá označuje umiestnenie skrytej sekcie, neobsahuje však ani odkazy na činnosti ani texty zapísané priamo v tele sekcie. Tento spôsob je výhodný predovšetkým pri týždennom usporiadaní kurzu, pretože umožňuje zreteľne označiť týždne, v ktorých sa vyučovanie nekoná.

Druhou možnosťou je skryť sekcie úplne, takže študenti nebudú o ich umiestnení v kurze vôbec vedieť.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English