ID číslo kurzu

Identifikačné číslo kurzu (ID) sa používa iba v prípade prepojenia kurzu s externým informačným systémom. V Moodle sa ID nikde nezobrazuje. Ak má váš kurz pridelené oficiálne ID, napíšte ho sem. V opačnom prípade nechajte pole nevyplnené.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English