Počet týždňov/tém kurzu

Toto nastavenie je použité len pri "týždennom" formáte a formáte "tém".

Pri "týždennom" formáte určuje počet týždňov behu kurzu, počítajúc od dátumu začiatku kurzu.

Vo formáte "tém" určuje počet tém v danom kurze.

V každom prípade je tento údaj transformovaný do počtu "okienok" v strednej časti stránky kurzu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English