Nedávno vykonané aktivity

Moodle môže zobraziť "nedávno vykonané aktivity" na domovskej stránke kurzu.

Toto nastavenie zobrazí všetko, čo sa v kurze stalo od posledného prihlásenia návštevníka - užívateľa kurzu. Zahrňuje to novú poštu, nových používateľov, predložené zadania a pod.

Je silne doporučené nechať vo vašom kurze toto nastavenie zapnuté, nakoľko napomáha aktívnemu prostrediu v kurze. Povedomie o aktivitách ostatných účastníkov kurzu rozvíja atmosféru spolupráce v triede.

V prípade extrémne veľkého kurzu alebo kurzu. ktorý je veľmi používaný, môžete vypnúť túto funkciu, nakoľko môže spomaľovať zobrazenie stránky kurzu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English