Správy o aktivitách

Pre každého účastníka kurzu sú vedené "Správy o aktivitách", ktoré zachycujú jeho činnosti v kurze. Okrem prehľadu jeho príspevkov do kurzu obsahuje tento protokol aj podrobné záznamy o jeho prihláseniach a prístupoch k jednotlivým častiam kurzu.

Prístup k týmto údajom je umožnený učiteľovi cez tlačidlo umiestnené na stránke osobného profilu každého študenta.

O prístupe študenta k jeho záznamom rozhoduje učiteľ v nastavení kurzu. V nektorých kurzoch môže byť protokol o činnosti pre študenta prínosný, pretože mu umožní sledovať jeho zapojenie do činnosti v kurzu; u iných kurzov nie je jeho sprístupnenie nutné.

Ďalším možným dôvodom pre vypnutie tejto funkcie je zvýšené zaťaženie systému pri vytváraní správ. Ak je v kurze veľký počet študentov alebo ak prebieha kurz dlho, je lepšie túto funkciu vypnúť.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English