Skrátené meno kurzu

Mnohé organizácie používajú skratky pre označenie kurzu napr. BP102 alebo COMMS. Ak ešte nemáte takúto skratku pre váš kurz, vytvorte si ju. Táto bude použitá v kurze na viacerých miestach a to tam, kde nie je možné použiť dlhý názov kurzu. (napríklad v predmete e-mailu).

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English