Dátum začiatku kurzu

Toto je miesto na určenie dátumu začiatku kurzu (vo vašom časovom pásme).

Pokiaľ používate "týždňový" formát, bude mať toto nastavenie vplyv na zobrazenie týždňov. Prvý týždeň začne dátumom, ktorý tu nastavíte.

Toto nastavenie neovplyvní kurzy pri použití "sociálneho" formátu alebo formátu "tém".

Toto nastavenie tiež ovplyvní zobrazenie protokolov tak, že nastavený dátum je najskorší možný, ktorý môžete zobraziť.

Vo všeobecnosti, ak váš kurz má reálny počiatočný termín, v takomto prípade je dobré nastaviť tento dátum a to bez ohľadu na to, aký formát kurzu používate.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English