Maximálna veľkosť nahrávaných súborov

Toto nastavenie určuje definovať maximálnu veľkosť súboru, ktorý môžu do kurzu študenti vložiť. Učiteľ je pri jej určení obmedzený hodnotou maximálnej veľkosti súboru pre celý portál nastavenou administrátorom.

Veľkosť súboru možno ďalej znížiť nastavením u jednotlivých modulov aktivít.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English