Cesty k adresárom

Celá syntax cesty k adresáru závisí na operačnom systéme:

Systémy Windows používajú tieto alebo podobné cesty:

  • c:\program files\data\moodle
  • c:\documents and settings\moodle\temp\saved

Systémy Unix používajú tieto alebo podobné cesty:

  • /usr/data/moodle
  • /home/moodle/tmp/saved

Nezabudnite vždy skontrolovať, či požadovaný adresár už existuje. V niektorých prípadoch môže systém Moodle adresár vytvoriť, ale nie je to vždy možné.

Nezabudnite tiež skontrolovať, že ste správne zadali malé a veľké písmená a nikdy na koniec cesty neuveďte lomítko.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English