Prihlasovací kľúč

Na znemožnenie prístupu do kurzu nepovolaným a nežiadúcim ľudom slúži registračný vstupný kľúč.

Ak tento nevyplníte, potom každý, kto vytvoril užívateľské konto Moodle na tomto portáli, bude môcť vstúpiť do vášho kurzu.

Ak tu uvediete nejaké slovo alebo frázu, potom študenti ktorí sa budú chcieť dostať dnu, budú pri PRVOM VSTUPE (LEN PRI PRVOM VSTUPE) požiadaní uviesť toto slovo.

Myšlienka tohto prvku je, že kľúč poskytnete iba tým ľudom, ktorým chcete (autorizovaným osobám). Môžete na to použiť e-mail, poštu, telefón, poprípade im to poviete v triede.

V prípade, že sa prístupový kľúč na registráciu prezradí a do prostredia sa dostanú nepovolané a nežiadúce osoby, môžete ich manuálne odhlásiť (po prehliadnutí si ich profilovej stránky) a zmeniť registračný kľúč. Táto zmena sa nijako nedotkne ostatných už prihlásených študentov. Zmena sa bude týkať len nežiadúcich osôb, ktorým následne nebude opätovne umožnený prístup do kurzu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English