Platnosť zápisu

Nastavená hodnota udáva počet dní, koľko bude študent zapísaný v kurze (od okamihu, keď sa do kurzu zapíše).

Ak je nastavená iná hodnota ako „Neohraničený“, budú študenti po uplynutí zadaného obdobia z kurzu automaticky odstránení. To je zvlášť výhodné najmä u kurzov bez pevného dátumu začiatku a konca.

Ak nenastavíte žiadne konkrétne číslo, zostanú študenti v kurze zapísaní dovtedy, kým budú odstránení ručne, alebo než odstránenie vykoná systémová funkcia pre odstraňovanie nefunkčných používateľských účtov.

Ak ste určili, že tento kurz bude mať charakter metakurzu, nebude toto nastavenie využité.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English