Správa filtrov

Stránka "Filtre" umožňuje zadať, ktoré filtre budú použité pri zobrazovanom texte a v akom poradí. Táto stránka tiež zaisťuje prístup k stránke nastavení, ktorú poskytujú niektoré filtre. U väčšiny používateľských textov v Moodle sú filtre použité skôr, ako sa text zobrazí. To umožňuje úpravu textu "na poslednú chvíľu".

Filtre patria medzi tzv. zásuvné moduly Moodle. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://download.moodle.org/modules/filters.php.

Vyberte filtre, ktoré chcete použiť tak, že ich odkryjete pomocou ikony oka. Ak existuje viac skrytých filtrov, môžete pomocou šípiek hore a dole meniť poradí, v akom budú použité.

TeX zápis

Zápis pomocou syntaxe jazyka TeX slúži primárne k vytváraniu matematických vzorcov v rámci študijných materiálov Moodle. Príkladom môže byť $$ sqrt(a+b) $$, kde $$ je "značka" (tag) pre začiatok a koniec tohto formátu.

Moodle používa k zobrazeniu obrázkov externé binárne súbory, ktoré bude pravdepodobne treba v systéme nastaviť. Filter sa najprv pokúsi vyhľadať nástroj pre zobrazenie LaTeX (táto metóda tiež vyžaduje použitie skriptu Ghostscript). Ak tento nástroj nenájde, použije jednoduchší binárny súbor mimetex, ktorý je súčasťou Moodle. Nástroj LaTeX umožňuje použitie plnej syntaxe, kým súbor mimetex podporuje iba určitú matematickú podmnožinu.

Pre systém Windows je skript Ghostscript k dispozícii; tiež existuje implementácia LaTeX s názvom MikTeX.

Stránka nastavenia umožňuje nakonfigurovať cesty k binárnym súborom LaTeX a Ghostscript a hlavičku LaTeX.

Ďalšie informácie

MiKTeX
MimeTeX
LaTeX
ghostscript

Cenzúra slov

Slovná cenzúra vyhľadáva v texte "nevhodné slová" z predom definovaného zoznamu. Každý jazykový balík obsahuje vlastný východzí zoznam, je však možné zostaviť iný. Ak chcete zostaviť vlastný zoznam, otvoríte stránku nastavení a zadajte svoj zoznam slov. Používateľom sa tieto slová zobrazia prekryté čiernym blokom, ale pri prechode myši cez neho sa zobrazí pôvodný text.

Automatické prepojenie názvov zdrojov

Automatické prepojenie názvov zdrojov vyhľadáva v texte názvy materiálov, ktoré existujú v rovnakom kurze. Text odpovedajúci názvu niektorého materiálu sa zobrazí ako odkaz na daný materiál. Nezabudnite, že ak chcete túto funkciu efektívne používať, mali by ste zadávať popisné názvy. Názov "Úvod" napríklad nie je príliš vhodný, pretože akékoľvek použitie slova "Úvod" v textoch kurzu bude zobrazené ako odkaz na materiál tohto názvu.

Automatické prepojenie názvov aktivít

Automatické prepojenie názvov aktivít vyhľadáva v texte názvy aktivít, ktoré existujú v rovnakom kurze. Text odpovedajúci názvu niektorej aktivity sa zobrazí ako odkaz na danú aktivitu. Nezabudnite, že ak chcete túto funkciu efektívne používať, mali by ste zadávať popisné názvy. Názov "Test" napríklad nie je príliš vhodný, pretože akékoľvek použitie slova "Test" v textoch kurzu bude zobrazené ako odkaz na materiál tohto mena.

Automatické prepojenie slovníku

Tento filter vyhľadáva v texte kľúčové slová použité vo všetkých slovníkoch v kurze. Nezabudnite však, že prepojovanie musí byť povolené u každého slovníkového hesla. Nájdené kľúčové slová sa zobrazia ako odkazy.

Ochrana e-mailových adries

Filter "Ochrana e-mailových adries" vyhľadáva v texte všetky e-mailové adresy. Nájdené adresy sú "zamaskované" – filter tak zabraňuje systémom pre automatický zber e-mailových adries v zhromažďovaní e-mailov. Je tak možné znížiť riziko spamu, ak sú niektoré časti stránok Moodle verejne prístupné.

Tidy

Filter Tidy vyhľadáva v texte fragmenty HTML. U nájdených fragmentov potom použije pravidlá, a s ich pomocou sa pokúsi vytvoriť platný kód HTML. Upozornenie: Funkcia čistenia kódu musí byť integrovaná do inštalácie PHP, inak ju nebude možné používať.

Viacjazyčný obsah

Tento filter umožňuje vytvárať materiály vo viacerých jazykoch. Jazyk materiálu sa mení je podľa toho, aký jazyk používa aktuálny používateľ pre prehliadanie stránok Moodle. Ak chcete používať túto funkciu, je treba najprv vytvoriť obsah vo viacerých jazykoch (v rovnakom materiáli). Potom uzavrite po jednom jazykové bloky do nasledujúcich značiek:

      <span lang="XX" class="multilang">váš_obsah</span>

Alternatívne je možné tiež použiť značky span (zastaralý spôsob). Príklad:

      <span lang="XX">váš_obsah</span>  

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English