Režim skupín

Režim skupín môže byť jedna z troch úrovní:

  • Žiadne skupiny - nie sú žiadne podskupiny, každý je súčasťou jednej veľkej komunity
  • Oddelené skupiny - každá skupina vidí jej len vlastnú skupinu, ostatné sú neviditeľné
  • Viditeľné skupiny - každá skupina pracuje vo svojej vlastnej skupine, ale môže vidieť aj iné skupiny

Režim skupiny môže byť definovaný v dvoch úrovniach:

1. Úroveň skupiny
Režim skupiny definovaný na úrovni skupiny je predvoleným režimom pre všetky aktivity definované v rámci daného kurzu

2. Úroveň aktivity
Každá aktivita, ktorá podporuje skupiny, si môže nadefinovať aj jej vlastný režim skupín. Ak je kurz nastavený na "vynútiť režim skupín", potom sú nastavenia pre každú aktivitu ignorované.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English