Vyžadovať režim skupín

Ak je režim skupín "vynútený" na úrovni kurzu, potom režim skupiny kurzu je aplikovaný na každú aktivitu v danom kurze. Individuálne nastavenia v každej aktivite sú ignorované.

Toto je užitočné, ak napríklad chcete nastaviť kurz pre istý počet úplne oddelených skupín.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English