Prístup pre hostí

Existuje voľba pre umožnenie prístupu "hosťom" do vášho kurzu.

Ľudia sa môžu prihlásiť ako hostia použitím voľby "Prihlásiť sa ako hosť". na prihlasovacej obrazovke.

Hostia majú VŽDY prístup len na čítanie. Znamená to, že títo nemôžu nič zmeniť, a tým vniesť neporiadok do kurzu skutočných študentov.

Toto sa môže hodiť v prípade, ak chcete kolegom umožniť prezrieť si vašu prácu alebo umožniť potenciálnym študentom pozrieť si kurz pred tým, ako sa rozhodnú vstúpiť doňho.

Pamätajte, že sa môžete rozhodnúť pre dva typy umožnenia prístupu hosťom: S použitím prístupového kľúča alebo bez neho. Ak umožníte vstup s prístupovým kľúčom, v takom prípade bude musieť hosť vkladať kľúč pri každom jeho prihlásení (na rozdiel od študentov, ktorí vložia prístupový kľúč len raz.) Táto voľba vám umožní obmedziť - odmietnuť návštevníkov. V prípade, že umožníte vstup bez kľúča, potom hocikto môže vstúpiť ako návštevník do vášho kurzu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English