Inštalácia Moodle

Neprepadajte panike! :-)

Tato príručka opisuje, ako prebieha prvá inštalácia Moodle. V niektorých krokoch zabieha trochu do detailov, aby bolo možné pokryť drobné rozdiely v nastavovaní rôznych webových serverov, takže sa tento dokument môže javiť príliš dlhý a komplikovaný. Nie je treba nechať sa odradiť - Moodle možno nastaviť behom niekoľkých minút!

Doprajte si čas a prejdite tento dokument pozorne - ušetríte si tým neskôr veľa zbytočnej práce. Ak stále narážate na problémy, pomoc môžete nájsť napríklad na stránkach moodle.org/help alebo na moodle.sk či moodle.cz.

Ďalšou možnosťou je kontaktovať niektorého poskytovateľa webových služieb, ktorý bude administrovať Moodle za vás a vy sa môžete hneď sústrediť na využitie Moodle vo vzdelávaní.

Obsah tohto dokumentu:

 1. Požiadavky
 2. Sťahovanie a kopírovanie súborov na server
 3. Štruktúra stránok
 4. Spustenie inštalačného skriptu pre vytvorenie config.php
 5. Administrátorská stránka
 6. Nastavenie cron-u
 7. Vytvorenie nového kurzu

 

1. Požiadavky

Moodle sa vyvíja najmä v Linuxe pomocí PHP, Apache a MySQL. Je ale tiež pravidelne testovaný na PostgreSQL a v prostredí Windows XP a Mac OS X.

Čo budete potrebovať:

 1. Software pre webový server. Väčšinou sa používa Apache, ale Moodle bude správne pracovať na ľubovoľnom webovom serveri podporujúcom PHP (v prípade platformy Windows napr. IIS).
 2. Bežiace PHP (verzia 4.1.0 alebo vyššia). Od Moodle 1.4 je podporované aj PHP 5.
 3. Bežiaci databázový server: doporučuje sa MySQL alebo PostgreSQL.

Na väčšine serverov webových poskytovateľov je toto prostredie štandardné. Ak ste na serveri, ktorý niektorú z týchto možností neposkytuje, spýtajte sa, prečo. A prípadne pouvažujte o zmene poskytovateľa webovej služby.

Ak chcete prevádzkovať Moodle na svojom vlastnom počítači a toto všetko vás vystrašilo, pozrite sa na náš návod: Dokumentáciu administrátora.

 

2. Sťahovanie a kopírovanie súborov na server

Moodle si môžete stiahnuť buď ako skomprimovaný balík alebo pomocou CVS. Oba spôsoby sú opísané na http://moodle.org/download.

Po stiahnutí a rozbalení archívu (prípadne po získaní súborov cez CVS) nájdete adresár nazvaný "moodle" a v ňom množstvo súborov a podadresárov.

Teraz musíte celý tento adresár umiestniť (tj. skopírovať alebo presunúť) na váš server do adresára s webovými dokumentmi (napríklad htdocs), čím budú vaše stránky viditeľné na adrese typu http://vas.server.sk/moodle, alebo sa môžete rozhodnúť skopírovať celý obsah adresára priamo do adresára s webovými dokumentmi a stránky tak budú dostupné na adrese ako je táto: http://vas.server.sk.

Ak najprv sťahujete Moodle na váš domáci počítač a len potom ho nahrávate na váš webový server, je obvykle lepšie nahrať celý zabalený archív ako jeden súbor a rozbalenie vykonať až na serveri. Aj rozhranie ako je napr. Cpanel vám umožní rozbaliť archív v "Správcovi súborov".

 

3. Štruktúra stránok

Pre orientáciu uvádzame stručný prehľad obsahu adresára Moodle:

Ak sa o tieto podrobnosti nezaujímate, môžete túto sekciu kľudne preskočiť.

config.php - obsahuje základné nastavenia. Tento súbor sa nenachádza v adresári Moodle, vy sami ho pri inštalácii vytvoríte.
install.php - skript, ktorý musíte spustiť pre vytvorenie config.php
version.php - definuje verziu zdrojových súborov Moodle
index.php - titulná stránka
 • admin/ - kód pre správu (administráciu) celého Moodle serveru
 • auth/ - zásuvné moduly pre overovanie (authentication) používateľov
 • blocks/ - zásuvné moduly pre malé postranné bloky na stránkach
 • calendar/ - všetok kód pre správu a zobrazovanie kalendára
 • course/ - kód pre zobrazovanie a správu kurzov
 • doc/ - nápoveda a dokumentácia k Moodle (napríklad táto stránka)
 • files/ - kód pre zobrazovanie a správu nahraných (uploaded) súborov
 • lang/ - používané texty v rôznych jazykoch, na každú lokalizáciu jeden podadresár (od verzie 1.6 iba angličtina, ostatné nainštalované jazyky sú v dátovom adresári)
 • lib/ - knižnice používané jadrom Moodle
 • login/ - kód pre spracovanie prihlásenia používateľov a zriadenie nových účtov
 • mod/ - všetky moduly aktivít použiteľné v Moodle kurzoch
 • pix/ - grafika používaná na stránkach
 • theme/ - motívy stránok pre zmenu ich vzhľadu
 • user/ - kód pre zobrazovanie a správu používateľov

 

4. Spustenie inštalačného skriptu pre vytvorenie config.php

Pre spustenie inštalačného skriptu (install.php) iba zadajte do vášho prehliadača hlavnú URL adresu vášho Moodle, alebo priamo v prehliadači spusťte http://vas.server.sk/install.php.

(Inštalačný skript sa pokúsi uložiť cookie session. Ak obdržíte vo vašom prehliadači varovanie, musíte tento cookie povoliť!)

Moodle sám zistí, aká konfigurácia je potrebná a prevedie vás pár obrazovkami pre vytvorenie nového konfiguračného súboru config.php. Na konci tejto procedúry sa Moodle pokúsi uložiť tento súbor na správne miesto. Ak sa mu to nepodarí, stlačte tlačidlo pre stiahnutie súboru a sami nahrajte config.php do hlavného adresára Moodle na vašom serveri.

Behom svojej činnosti bude inštalačný skript zisťovať nastavenia servera a ponúkne vám návrhy, ako opraviť existujúce problémy. Pre väčšinu obvyklých problémov sú tieto návrhy dostatočné, ak vám ale inštalácia "zamrzne", skontrolujte nižšie uvedený prehľad vecí, ktoré vám môžu robiť problémy.

4.1 Kontrola nastavení vášho webového servera

Najprv sa uistite, že váš webový server je nastavený tak, aby používal index.php ako implicitnú stránku (možno v kombinácii s index.html, default.htm a podobne).

V Apache sa toto robí pomocou parametra DirectoryIndex v súbore httpd.conf. Môže vyzerať napríklad takto:

DirectoryIndex index.php index.html index.htm 

Stačí sa uistiť, že index.php je na tomto zozname (a ak možno, čo najviac vľavo - kvôli výkonu).

Ďalej, ak používate Apache 2, zapnite premennú AcceptPathInfo, ktorá povoľuje predávať skriptom argumenty v tvare http://server/file.php/arg1/arg2. To je nutné, ak chcete používať relatívne odkazy medzi vašimi zdrojmi. Zároveň to môže zvýšiť rýchlosť načítania vašich Moodle stránok. Tuto voľbu môžete zapnúť pridaním nasledujúceho riadku do httpd.conf:

AcceptPathInfo on 

Do tretice Moodle vyžaduje, aby bolo zapnutých niekoľko funkcií PHP. Na väčšine serverov sú tieto funkcie zapnuté implicitne. Avšak niektoré PHP servery (a niektoré staršie verzie PHP) môžu mať tieto veci nastavené rozdielne. Uistite sa preto, či váš konfiguračný súbor PHP (väčšinou pomenovaný php.ini) obsahuje:

magic_quotes_gpc = 1  (doporučované, nie nutné)
magic_quotes_runtime = 0  (nutné)
file_uploads = 1
session.auto_start = 0
session.bug_compat_warn = 0

Ak nemáte na vašom serveri prístup k httpd.conf alebo php.ini, alebo ak je Moodle na jednom serveri spolu s aplikáciami, ktoré vyžadujú iné nastavenia, môžete tieto štandardné nastavenia POTLAČIŤ.

K tomu je treba vytvoriť súbor .htaccess v hlavnom adresári Moodle a do neho napísať nasledujúce nastavenia. Toto riešenie funguje iba na serveri Apache, ak má povolené Overrides.

DirectoryIndex index.php index.html index.htm

<IfDefine APACHE2>
   AcceptPathInfo on
</IfDefine>

php_value magic_quotes_gpc 1
php_value magic_quotes_runtime 0
php_value file_uploads 1
php_value session.auto_start 0
php_value session.bug_compat_warn 0

Tu môžete tiež nastaviť ďalšie veci, ako napríklad maximálnu možnú veľkosť nahrávaných (tj. na server posielaných) súborov:

LimitRequestBody 0
php_value upload_max_filesize 2M
php_value post_max_size 2M

Najjednoduchším spôsobom bude asi skopírovať si pripravený súbor lib/htaccess a upraviť ho podľa vašich potrieb. Obsahuje ďalšie pokyny. Napríklad, v shelli Unixu:

cp lib/htaccess .htaccess

 

4.2 Vytvorenie databázy

Musíte vytvoriť prázdnu databázu (nazvanú napríklad moodle) vo vašom databázovom systéme, rovnako ako zvláštneho používateľa (napríklad "moodleuser"), ktorý bude mať k tejto (a iba tejto) databáze prístup. Ak chcete, použite aj superužívateľa "root", ale toto sa nedoporučuje: ak dôjde k prezradeniu hesla, je ohrozený celý váš databázový systém a nie iba jedna databáza.

Ak využívate služby niektorého z webových poskytovateľov, máte pravdepodobne prístup k ovládaciemu panelu pre vytvorenie databázy.

Systém Cpanel je jedným z najpopulárnejších. Pre vytvorenie databázy v Cpanel:

 1. Stlačte ikonu "MySQL Databázy".
 2. Napíšte do poľa databáza "moodle" a stlačte "Pridaj databázu".
 3. Napíšte prihlasovacie meno a heslo (doporučujeme doposiaľ nikde inde používané údaje) a stlačte "Pridaj používateľa".
 4. Teraz stlačte tlačidlo "Pridaj používateľa do databázy", aby ste pridali tomuto používateľskému účtu "VŠETKY" práva do danej databázy.
 5. Všimnite si, že vaše prihlasovacie meno a meno databázy môžu obsahovať prefixy vášho prihlasovacieho mena do Cpanel-u. Až budete do Moodle pridávať prihlasovacie údaje do databázy, použite celé mená!

Ak máte prístup k Unixovému príkazovému riadku, môžete to isté vykonať pomocou napísania niekoľkých príkazov.

Ukážka príkazových riadkov Unixu pre MySQL:

# mysql -u root -p
> CREATE DATABASE moodle; 
> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* 
    TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'sem_napiste_heslo'; 
> quit 
# mysqladmin -p reload

Ukážka príkazových riadkov pre PostgreSQL:

# su - postgres
> psql -c "create user moodleuser createdb;" template1
> psql -c "create database moodle;" -U moodleuser template1
> psql -c "alter user moodleuser nocreatedb;" template1

(Pre správu databáz MySQL doporučujeme phpMyAdmin).

 

4.3 Vytvorenie dátového adresára

Moodle bude potrebovať nejaké miesto na disku, kam bude nahrávať súbory, ako sú napríklad študijné materiály, odovzdané úlohy a dalšie dokumenty v kurzoch, či fotografie používateľov.

Pre tieto účely sa inštalátor Moodle pokúsi vytvoriť tento adresár za vás. Ak sa mu to nepodarí, vytvorte sami niekde na vašom serveri adresár, do ktorého bude Moodle tieto súbory ukladať.

Z dôvodov väčšej bezpečnosti je lepšie, aby tento adresár NEBOL prístupný priamo cez web. To jednoducho dosiahnete tým, že ho umiestnite mimo štruktúru webového adresára. Inak možno tiež tento dátový adresár ochrániť vytvorením súboru s názvom .htaccess v danom adresári, ktorý bude obsahovať tento riadok:

deny from all
AllowOverride None

Aby mohol Moodle tento adresár používať, uistite sa, že proces webového serveru (napríklad Apache) má právo zápisu do tohoto adresára. Na Unixových strojoch pre to väčšinou postačuje nastaviť vlastníka tohoto adresára na niečo ako "nobody" alebo "apache" a tomuto používateľovi potom pridať práva pre čítanie, zápis a spustenie (rwx).

V systéme Cpanel môžete použiť "Správcu súborov" pre nájdenie adresára, kliknúť na neho, potom zvoliť "Zmeniť práva".

V mnohých hostiteľských webových serveroch budete možno potrebovať obmedziť prístup ďalších používateľov serveru k súborom (a zabrániť im tak v ich prehliadaní či zmene), ale poskytnúť plný prístup pre čítanie a zápis komukoľvek ďalšiemu (čo umožní webovému serveru pristupovať k vašim súborom). Ak máte problémy s bezpečným nastavením prístupu k vašim údajom, porozprávajte sa so správcom vášho webu.

Najmä pre servery, ktoré používajú nastavenia PHP známe ako "Safe Mode" môžu vyžadovať, aby nastavenia oprávnení vykonal správca serveru za vás.

5. Návrat na administrátorskú stránku pre pokračovanie konfigurácie

Potom, čo bol v minulom kroku správne vytvorený základný súbor config.php, navštívte titulnú stránku vašej inštalácie. Systém vás sám pošle na "administrátorskú" stránku dokončenia inštalácie.

Pri prvom načítaní administrátorskej stránky budete vyzvaní k súhlasu s licenčnými podmienkami GPL (General Public License). Ak nebudete s týmito podmienkami súhlasiť, v inštalácii nebude možné pokračovať.

Teraz začne Moodle nastavovať svoju databázu a vytvárať v nej potrebné tabuľky pre uchovávanie svojich údajov. Najprv sú nastavené hlavné databázové tabuľky. Mali by ste vidieť množstvo SQL povelov a za nimi informáciu o tom, či sa povel podarilo úspešne vykonať (pre prehľadnosť v zelenej či červenej farbe), teda niečo ako toto:

CREATE TABLE course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT NULL default '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname varchar(15) NOT NULL default '', summary text NOT NULL, format tinyint(4) NOT NULL default '1', teacher varchar(100) NOT NULL default 'Teacher', startdate int(10) unsigned NOT NULL default '0', enddate int(10) unsigned NOT NULL default '0', timemodified int(10) unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM

SUCCESS

...a tak ďalej. Na konci potom niečo ako: Tabuľky boli úspešne nastavené.

Ak toto nevidíte, potom musí byť niekde problém s databázou alebo údajmi, ktoré ste nastavili v config.php. Skontrolujte, či PHP náhodou nebeží v obmezenom bezpečnom režime "safe mode" (komerční hostitelia často poskytujú web práve v tomto režime). Nastavenie PHP môžete jednoducho zistiť vytvorením malého súboru, ktorý obsahuje <?php phpinfo() ?> a na ktorý sa pozriete pomocou vášho prehliadača. Skontrolujte ešte jedenkrát celé nastavenia a skúste sa znovu vrátiť na stránku administratívy.

Presuňte sa až na dolný koniec stránky a nasledujte odkaz "Pokračovať".

Teraz by ste mali vidieť formulár, v ktorom môžete definovať množstvo ďalších premenných, ako napríklad implicitne ponúkaný jazyk vašich stránok, SMTP hostiteľa, atď. Nemajte strach z toho, že tu nenastavíte všetko po prvýkrát správne. Na túto stránku sa môžete kedykoľvek neskôr vrátiť pomocou administrátorského rozhrania. Štandardné nastavenie je vytvorené tak, aby bolo užitočné a zároveň bezpečné pre väčšinu stránok. Choďte na koniec stránky a stlačte "Uložiť zmeny".

Ak (a iba ak) sa zaseknete na tejto alebo ďalšej stránke a nemôžete pokračovať, potom má váš server pravdepodobne problém, ktorý sa nazýva "buggy referrer". Je jednoduché ho odstrániť: vypnite nastavenie "secureforms". Potom sa opäť vráťte na túto stránku.

Ďalej uvidíte podobnú stránku, ktorá nastavuje všetky tabuľky potrebné pre každý modul. Rovnako ako predtým, aj teraz by všetko malo prejsť na zelenú.

Opäť choďte až na spodný okraj stránky a stlačte "Pokračovať".

Ďalšiu stránku tvorí formulár, kde môžete nastaviť parametre vaších Moodle stránok, akými sú názov stránok, ich opis a podobne. Vyplňte ich (tieto veci môžete meniť i neskôr) a stlačte "Uložiť zmeny".

Nakoniec budete požiadaní o vytvorenie hlavného administrátorského účtu pre ďalší prístup k stránkam administratívy. Vyplňte podrobnosti o vašom mene, emailovej adrese apod. a kliknite na "Uložiť zmeny". Nie všetky polia sú povinné, ale ak nevyplníte niektoré, ktoré je Moodle vyžadované, budete na ne znovu opýtaní.

Pozorne si zapamätajte používateľské meno a heslo, ktoré ste použili pre administrátorský účet. Budete ich v budúcnosti potrebovať pri prístupe na stránky administratívy.

(Ak bude vaša inštalácia pre akýkoľvek dôvod prerušená, alebo sa objaví systémová chyba, ktorá vám zabráni prihlásiť sa na váš administrátorský účet, môžete sa vo väčšine prípadov prihlásiť na štandardný účet s údajmi: prihlasovacie meno "admin" a heslo "admin".)

Po úspešnom nastavení budete vrátení na úvodnú stránku. Všimnite si prosím, administrátorské odkazy na ľavej strane (tieto položky sa tiež objavia na samostatnej administrátorskej stránke) - tieto položky sú viditeľné iba vám, ak ste prihlásení ako administrátor. Všetky ďalšie administrátorské veci možno vykonávať cez toto menu, napr.:

 • vytvárať a odstraňovať kurzy
 • vytvárať a upravovať používateľské účty
 • administrovať účty učiteľov
 • meniť nastavenia stránok (téma, názov apod.)

Ale toto ešte nie je koniec inštalácie! Ostáva jedna veľmi dôležitá vec (prezrite si nasledujúcu pasáž o nastavení cronu).

 

6. Nastavenie cron – Dôležité

Nektoré moduly v Moodle vyžadujú priebežnú kontrolu plnenia svojich úloh. Systém napríklad potrebuje skontrolovať diskusné fóra a odoslať novo vložené príspevky emailom tým používateľovm, ktorí si zriadili ich odoberanie.

Skript, ktorý má toto na starosti, je umiestnený v adresári admin a volá sa cron.php. Tento skript sa však nevie spúšťať sám, preto je potrebné nastaviť mechanizmus jeho pravidelného volania (napríklad každých päť minút). Tým systém získa niečo ako "srdcový rytmus" a skript môže volať ďalšie funkcie v periódach definovaných jednotlivými modulmi. Tento mechanizmus nazývame službou cron.

Všimnite si, že stroj volajúci cron.php nemusí byť ten istý, ako ten, na ktorom vám beží Moodle. Ak je vám teda poskytovaná webová schránka bez možnosti nastavení služby cron, môžete pravidelné volanie vášho skriptu zriadiť na akomkoľvek inom serveri či dokonca domácom počítači. Jediné, čo je dôležité, je spúšťať službu cron pravidelne.

Zaťaženie spôsobované týmto skriptom nie je veľké a časový interval 5 minút je obvykle dostatočný. Ak by ste predsa len chceli znížiť zaťaženie serveru, nastavte hodnoty medzi 15 a 30 minútami. Nedoporučuje sa nastaviť väčší časový odstup, oneskorenie emailov môže napríklad spomaliť celý beh kurzu.

Najprv si vyskúšajte, či vám funguje ručné volanie pomocou vášho prehliadača:

http://example.com/moodle/admin/cron.php

Teraz potrebujete zariadiť, aby sa tento skript nejakým spôsobom volal automaticky a pravidelne.

Na Windows:

Nejľahšou cestou je použiť balík moodle-cron-for-windows.zip, ktorý rieši celú vec veľmi jednoducho vytvorením služby pre Windows. Spusťte tento program a zabudnite naň :-).

Na serveroch poskytovateľov webových služieb:

Váš ovládací panel na serveri môže obsahovať stránku, ktorá umožní nastavenie cronu. Napr. na systéme Cpanel hľadajte tlačídlo "Cron jobs". Tam môžete vložiť rovnaký typ Unixových príkazov, ako sú tie uvedené nižšie.

Spustenie skriptu z príkazového riadku

Existujú rôzne spôsoby, ako zavolať stránku z príkazového riadku. Môžete napríklad použiť unixový program 'wget':

wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php

Všimnite si, že v tomto príklade je výstup stránky zahodený (resp. presmerovaný na /dev/null).

Rovnaký spôsob pri použití programu 'lynx':

lynx -dump http://example.com/moodle/admin/cron.php > /dev/null

Prípadne môžete použiť nezávislú verziu PHP skompilovanú tak, aby sa PHP spúšťal na príkazovom riadku. Výhodou tohoto spôsobu je, že protokol vášho webového serveru nie je zaplňovaný opakujúcimi sa požiadavkami na cron.php. Nevýhodou je, že musíte mať prístup k riadkovej verzii PHP:

/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php

Použitie programu crontab v Unixe

Cpanel poskytuje iba webové rozhranie pre unixovú utilitu známu ako crontab. Ak máte na Unixe prístup k príkazovému riadku, môžete spustiť crontab pomocou príkazu:

crontab -e

a pridaním napr. nasledujúceho príkazu:

*/5 * * * * wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php

Obvykle vám príkaz "crontab" otvorí editor `vi`. Tu vstúpite do "vkladacieho režimu" stisknutím "i" a napíšte vyššie uvedený príkaz. Pre opustenie "vkladacieho režimu" stlačte ESC. Uloženie a opustenie crontabu vykonáte napísaním príkazu ":wq", pre opustenie bez uloženia príkaz ":q!" (píšte bez uvodzoviek).

 

7. Vytvorenie nového kurzu

Teraz, keď vám Moodle úspešne funguje, môžete začať vytvárať kurzy.

Zvoľte "Vytvoriť nový kurz" z ponuky na stránke Administratíva (prípadne z administrátorského odkazu na hlavnej stránke).

Vyplňte formulár, pozornosť venujte najmä položke usporiadanie kurzu. V tejto fáze sa nemusíte príliš starať o podrobnosti, všetky nastavenia kurzu môžu byť neskôr upravené priradeným vyučujúcim. Všimnite si žlté ikonky nápovedy, tie vám poskytujú kontextovú nápovedu.

Stlačte "Uložiť zmeny" a ocitnete sa na ďalšej stránke, kde k vytvorenému kurzu priraďujete učiteľa. K dispozícii sú vám iba už existujúci používatelia. Ak chcete založiť nový učiteľský účet, požiadajte príslušného učiteľa, aby si konto na vašich stránkach zriadil sám (podľa pokynov na prihlasovacej stránke) alebo mu ho založte ručne z ponuky "Pridať nového používateľa" na stránke Administratíva.

Ak je všetko hotové, je kurz pripravený k ďalším úpravám. Od tejto chvíle je prístupný z ponuky "Kurzy" na hlavnej stránke.

Viď tiež "Dokumentáciu učiteľa", kde nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa tvorby kurzu.

 

Veselé skúmanie a veľa šťastia pri Moodlovaní!

Ak sa vám Moodle páči, prosím, pomôžte pokryť náklady na jeho vývoj!

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English