Editovanie jazyku

Na editovanie jazykov na tejto stránke je potrebné, aby súbory boli zapisovateľné prostredníctvom vlastníkom web serverových procesov.

V rámci niektorých reťazcov môžete vidieť napríklad $a a $a->niečo.

Tieto reprezentujú premenné, ktoré budú nahradené menami alebo inými slovami v rámci Moodle.

Ak je len jedná premenná, potom je použitý tvar $a. Pokiaľ sú dve alebo viac premenných, potom každá z nich má iné pomenovanie.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English