Metakurz

Metakurz je označenie kurzu, ktorý preberá zápisy doň (a iné priradenia rol) z podriadeného alebo podriadených kurzov. Inými slovami, pre každý podriadený kurz priradený do metakurzu, budú doň priradení aj jeho študenti (a ostatní používatelia so svojimi rolami).

Nie je možné do metakurzu pridávať jednotlivých študentov, iba podriadené kurzy cez odkaz "Podriadené kurzy" v bloku administratívy kurzu..

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English