Moduly aktivít

Moodle obsahuje širokú škálu modulov aktivít, ktoré môžu byť použité na vytvorenie ľubovoľného typu kurzu.


 Ankety

Modul Anketa je veľmi jednoduchý – učiteľ položí otázku a zadá niekoľko odpovedí, z ktorých si študenti môžu vybrať. To umožňuje uskutočniť rýchle hlasovanie, ktorým možno napríklad podnietiť študentov k premýšľaniu o určitom probléme, nechať ich rozhodnúť o ďalšom postupe v kurze alebo medzi nimi vykonať prieskum názorov.

 Databázy

Tento modul umožňuje študentom a učiteľom vytvárať, prehliadať a prehľadávať súbor záznamov vzťahujúcich sa prakticky k ľubovoľnej tematike. Záznamy môžu obsahovať text, obrázky, hypertextové odkazy, číselné údaje a ďalšie informácie. Ide o obdobný postup ako pri vytváraní databáz napr. v programoch Microsoft Access alebo Filemaker.

 Fóra

Táto činnosť môže byť tou najdôležitejšou – práve tu totiž najčastejšie prebieha diskusia medzi účastníkmi kurzu. Fóra môžu byť usporiadané niekoľkými rôznymi spôsobmi a môžu zahŕňať hodnotenia príspevkov ostatnými účastníkmi kurzu či učiteľmi. Príspevky možno prehliadať v niekoľkých formátoch a možno k nim pripojiť prílohu. Účastníci kurzu majú možnosť prihlásiť sa k odberu príspevkov, kópia každého vloženého príspevku im v tomto prípade bude posielaná e-mailom. Učiteľ má možnosť vnútiť odoberanie príspevkov všetkým účastníkom.

 Chatovanie

Modul Chat umožňuje účastníkom kurzu diskutovať prostredníctvom internetu v reálnom čase. To je užitočný spôsob, ako získať iný pohľad na svojich partnerov a na tému, o ktorej sa diskutuje. Chatovacie miestnosti ponúkajú úplne iný typ komunikácie ako asynchrónne diskusie vo fórach. Modul Chat tiež obsahuje viacero nástrojov pre riadenie chatovania a pre prehliadanie diskusií.

 Knihy

    Kniha je jednoduchý viacstránkový študijný materiál.


 Nadpisy

Nadpisy nie sú normálne študijné zdroje - používame ich pre vloženie textu či obrázkov na hlavnú stránku kurzu.

 Prieskumy

    Aktivita Prieskum poskytuje viacero overených štandardných dotazníkových nástrojov, ktoré sa osvedčili pri hodnotení a stimulácii v on-line prostrediach. Učitelia ich používajú na zber údajov od študentov, aby sa o nich a výuke dozvedeli viac a získali spätnú väzbu o svojom spôsobe výučby.


 SCORM/AICC balíky

Balík je viacero web stránok zbalených štandardom SCORM alebo AICC definovaným pre vzdelávacie objekty. Tieto balíky môžu obsahovať web stránky, obrázky, programy v Javascripte, flashové prezentácie a iné prvky používané vo web prehliadačoch. Modul SCORM v Moodle umožňuje jednoducho nahrať balík štandardu SCORM alebo AICC a použiť ich v kurze.

 Slovník

Táto aktivita umožňuje účastníkom kurzu vytvárať a udržiavať zoznamy definícií vo formáte podobnom slovníku.

Položky možno prehľadávať alebo prehliadať v rozličných formátoch.

Učiteľ môže exportovať položky z jedného slovníka do iného (hlavného) v tom istom kurze.

Slovník tiež umožňuje automaticky vytvárať odkazy na položky v materiáloch kurzu.


 Pridávanie novej aktivity Test

Tento modul umožňuje učiteľovi vytvárať a zadávať testy, pozostávajúce z výberu z niekoľkých možností, pravda/nepravda, a krátka odpoveď. Tieto otázky sú uchovávané v databáze kategórií a môžu byť opakovane použité v rámci kurzu a medzi kurzami. Testy môžu povoliť viacej pokusov. Každý pokus je automaticky ohodnotený a učiteľ si môže vybrať či k jednotlivým úlohám poskytne komentár alebo či zobrazí správnu odpoveď. Modul obsahuje nástroje pre známkovanie.

 Wiki

Wiki umožňuje kolektívne vytvárať dokumenty za použitia jednoduchého značkovacieho jazyka a internetového prehliadača.

"Wiki wiki" znamená v havajčine "veľmi rýchly" a práve rýchlosť vytvárania a aktualizácie stránok je jedným z určujúcich aspektov technológie wiki. Obvykle platí, že aktualizácie sú bez ďalšieho schvaľovania automaticky prijaté a zverejnené. Väčšina inštalácií wiki je prístupná verejnosti, alebo aspoň všetkým, ktorí majú prístup k serveru, na ktorom wiki beží.

Modul Wiki v Moodle umožňuje účastníkom kurzu spoločne vytvárať webové stránky – vytvárať ich, rozširovať a meniť ich obsah. Staršie verzie stránok sa nikdy nevymažú a môžu byť v prípade potreby obnovené.

Tento modul je založený na Erfurt Wiki.


Zadania

Zadania umožňujú učiteľovi zadávať úlohy, ktorých splnenie vyžaduje, aby študent vytvoril digitálny obsah (v ľubovoľnom formáte) a uložil ho na server. Typickými úlohami sú eseje, projekty, referáty atď. Aktivita tiež obsahuje nástroje pre hodnotenie.

 Zdroje

Zdroje poskytujú obsah: informácie, ktoré chce učiteľ dostať do kurzu. Môžu to byť pripravené súbory nahrané na server, stránky priamo vytvárané a upravované v Moodle alebo externé web stránky, ktoré budú zobrazené priamo ako časť kurzu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English