S vybranými používateľmi...

Pridať / odoslať správu

Táto voľba umožňuje vybrať viac používateľov, ktorým napíšete a pošlete správu.

Predĺžiť platnosť zápisu

Aj keď je v kurzu nastavená doba zápisu do kurzu, môžete študentom predĺžiť prístup až na jeden rok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English