Otázky

Dobrým spôsobom, ako zistiť čo si ľudia myslia o predmete, je sa spýtať ich. Pýtanie sa dobrých otázok je skutočne nápomocné pri zbieraní informácií, ich hodnotení a vytváraní nových.

Kladenie otázok, ktoré je zamerané na pomoc iným pri učení je nazývané ako Sokratické dopytovanie. Je pomenované po Sokratovi zo starovekého Grécka.

Sokratické dopytovanie vyžaduje od vás veľmi pozorné počúvanie iných, aby ste boli schopní zvážiť a štylizovať vaše otázky nápomocným, konštruktívnym a takisto nekonfrontným spôsobom.

Tu sú uvedené niektoré príklady takýchto otázok:

Otázky vyjasnenia

 • Čo tým myslíte, keď hovoríte ______?
 • Čo pokladáte za najdôležitejšie?
 • Aký vzťah má _____ ku _____?
 • Mohli by ste to povedať iným spôsobom?
 • Skúsim to povedať ja, či tomu rozumiem. Ty myslíš že _____ alebo _____?
 • Ako sa toto týka nášho problému/otázky/diskusie?
 • Jana, môžeš zosumarizovať vlastnými slovami to, čo povedal Richard?? ... Richard, je to to, čo si myslel?
 • Môžeš uviesť príklad?
 • Mohol by byť _____ dobrým príkladom toho?

Otázky preverujúce predpoklady

 • Čo predpokladáte?
 • Čo Jana predpokladá?
 • Čo by sme mohli predpokladať namiesto tohto?
 • Vyzerá to, že predpokladáte _____. Rozumiem Vám správne?
 • Všetky vaše dôvody sú založené na myšlienke že _____. Čo keby ste založili argumentáciu na _____ namiesto na _____?
 • Zdá sa, že predpokladáte _____. Čo vás oprávňuje k tomu oprávňuje?
 • Vždy nastane tento prípad? Prečo si myslíte, že predpoklady sa nemenia?
 • Prečo by mal niekto toto predpokladať?

Otázky, ktoré overujú dôvody a dôkazy

 • Mohli by ste nám vysvetliť vaše dôvody?
 • Ako by sa to dalo aplikovať v tomto prípade?
 • Existuje dôvod ku pochybnostiam ohľadom dôkazom?
 • Kto je v situácii, že vie čo je správne?
 • Čo by ste povedali niekomu, kto povedal že ____?
 • Môže ešte niekto uviesť dôkaz, ktorý by potvrdil tento názor?
 • Akou úvahou ste prišli k danému záveru?
 • Ako by sme mohli zistiť, že je to pravda?

Spytovanie sa ohľadom názoru a perspektív

 • Čo vás vedie k tomu?
 • Keď ste povedali _____, naznačoval ste _____?
 • Ale, ak sa to stane, čo ešte by sa stalo ako následok? Prečo?
 • Aký efekt by to malo?
 • Stalo by sa to nevyhnutne, alebo len možno/pravdepodobne?
 • Aké sú alternatívy?
 • Ak _____ a _____ je ten prípad, potom čo by ešte mohlo byť pravdou?
 • Ak povieme že, ____ je etické, čo potom _____?

Otázky preskúmavajúce dôsledky a následnosti

 • Ako môžeme zistiť?
 • Aký je predpoklad tejto otázky?
 • Mohli by ste sa _____ spýtať túto otázku ináč?
 • Ako by niekto mohol vyriešiť túto otázku?
 • Môžeme túto otázku rozčleniť?
 • Je otázky jasná? Rozumieme tomu?
 • Je ľahké alebo ťažké na otázku odpovedať z pamäti? Prečo?
 • Súhlasíme všetci s tým, že toto je otázka?
 • Pre zodpovedanie tejto otázky, aké iné otázky musíme zodpovedať najskôr?
 • Ako by ste určil problém?
 • Prečo je táto záležitosť dôležitá?
 • Je toto najdôležitejšia otázka, alebo, je ešte iná zásadná otázka?
 • Vidíte ako toto môže mať vzťah s ________?

Otázky prevzaté od Paul, R. (1993). Rozhodujúce zmýšľanie: Ako pripraviť študentov na rapídne sa meniaci sa svet: Základy kritického rozmýšľania, Santa Rosa, CA.

Viac o písaní

Viac o čítaní

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English