Čítanie

Pokiaľ čítate text veľmi rýchlo, veľmi často a ľahko sa stane, že neporozumiete tomu, čo sa autor snažil povedať.

Aby ste sa vyhli nepochopeniu, čítajte pozorne a snažte sa vidieť veci z toho pohľadu ako ich videl autor pri písaní.

Toto vám pomôže pri premýšľaní o tom, čo autor nepovedal, resp. nechal nevyjasnené - môže vám to pomôcť vytvoriť si v mysli vlastné otázky.

Viac o písaní

Viac o otázkach

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English