Role

Rola je súbor oprávnení, ktorý je definovaný pre celý portál a ktorý možno v konkrétnych kontextoch prideľovať konkrétnym používateľom.

Môžete mať napr. rolu nazvanú "Učiteľ ", ktorá je nastavená tak, aby umožňovala učiteľom vykonávať niektoré akcie (a iné zasa nie). Akonáhle je táto rola vytvorená, môžete ju niekomu prideliť v kurze – tým dotyčného používateľa definujete pre daný kurz "Učiteľom". Rovnakú rolu môžete vybranému používateľovi prideliť v určitej kategórii kurzov – tym z neho vytvoríte "Učiteľa" všetkých kurzov obsiahnutých v danej kategórii; alebo môžete túto rolu používateľovi prideliť iba v jednom diskusnom fóre – tým mu poskytnete oprávnenia "Učiteľa" iba pre toto fórum.

Rola musí mať meno. Ak potrebujete rolu pomenovať vo viacerých jazykoch, môžete použiť viacjazyčnú syntax Moodle:

  <span lang="en_utf8">Teacher</span>
  <span lang="sk_utf8">Učiteľ</span> 
  
Ak túto možnosť využijete, je nutné mať súčasne v nastavení inštalácie aktivovanú voľbu "Použiť filtre na všetky reťazce [filterall]".

Krátky názov role je nutný k tomu, aby sa na vašu rolu mohli odkazovať iné časti Moodle (napr. pri hromadnom vkladaní používateľov z textového súboru alebo pri nastavení zápisu do kurzov prostredníctvom zásuvných modulov).

Popis slúži k definícii role vašimi vlastnými slovami tak, aby ostatní používatelia mali predstavu, k čomu je rola určená.

Viď tiež Kontexty, Oprávnenia, Priradiť roly a Prepísať roly.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English