Stupnice

Učitelia môžu vytvárať pre hodnotenie jednotlivých činností v kurze vlastné stupnice.

Názvom stupnice by malo byť slovné spojenie, ktoré ju jasne opisuje; názov sa zobrazuje v zoznamoch pre výber stupnice a tiež na tlačidlách kontextovej nápovedy.

Stupnica sama o sebe je definovaná vzostupným rozsahom hodnotenia, v ktorom sú po jednom položky oddelené čiarkami. Príklad:

Neuspokojivý, Dostatočný, Priemerný, Dobrý, Veľmi dobrý, Vynikajúci

Stupnice by mali tiež obsahovať opis jednotlivých stupňov hodnotenia a ich použitia v praxi. Tento popis sa bude zobrazovať na stránkach nápovedy.

Vaše stránky môžu tiež mať jednu alebo viac "štandardných" stupníc, ktoré pre celý systém definuje administrátor. Tieto stupnice budú k dispozícii vo všetkých kurzoch.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English