Učitelia

Táto stránka zobrazuje osoby, ktoré sú určení ako učitelia v tomto kurze. (systémovým administrátorom).

Môžete použiť tento formulár na pridelenie úlohy každej osobe akými sú "profesor", "Asistent", "Tútor" a pod. Títo sa objavia na stránke kurzu a tiež v zozname účastníkov vášho kurzu. Ak skončíte úlohu, vyprázdnite pole a bude použité prednastavené slovo pre učiteľa. (Slovo si nastavíte na stránke nastavenia kurzu.)

Môžete si takisto usporiadať zoznam (napr. uvedenie hlavného učiteľa na vrchu). Jednoducho vyberte číslo z menu v stĺpci "Usporiadať". Po stlačení "Uložiť zmeny" uvidíte nové usporiadanie.

Špeciálny prípad nastane, ak pre učiteľa vyberiete "Skryť". V tomto prípade nebude učiteľ uvedený na zozname účastníkov kurzu. Bude pre študentov ukrytý. (pokiaľ ale nepošle správy do fóra a pod.)

Tiež môžete zvoliť, či má učiteľ právo úprav v kurze. Učitelia bez tohto práva sú pomocní (asistenti) a ich práva zahrňujú:

  1. nemôžu meniť štruktúru kurzu
  2. nemôžu prihlásiť a odhlásiť študentov z kurzu
  3. môžu známkovať
  4. môžu hodnotiť aktivity

Ak sú študenti v skupinách a takýto učiteľ je tiež členom skupiny, potom sa body 3 a 4 vzťahujú iba na danú skupinu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English