Nahrávanie skupín

Táto funkcia umožňuje dávkové nahrávanie skupín do Moodle.

 • Každý riadok súboru obsahuje práve jeden záznam.
 • Každý záznam je tvorený zoznamom údajov oddelených čiarkami.
 • Prvý záznam súboru má zvláštnu funkcii – obsahuje zoznam názvov polí. Tento zoznam definuje formát zbytku súboru.

  Povinné polia: Tieto položky nesmú chýbať v prvom zázname a musia byť vyplnené u všetkých používateľov.

  groupname

  Štandardné polia: Tieto polia sú voliteľné. Ak nie sú definované, sú hodnoty prevzaté z aktuálneho jazyka a kurzu:

  idnumber, coursename, lang

  Voliteľné polia: Všetky tieto polia sú úplne voliteľné.

  description, enrolmentkey, picture, hidepicture

 • Čiarky obsiahnuté vo vnútri údajov je nutné zapísať kódom , – skript ich automaticky transformuje naspäť na čiarky.
 • Logické polia využívajú 0 pre False (nepravda) a 1 pre True (pravda).
 • K identifikácii kurzu možno použiť identifikačné číslo (idnumber) alebo názov kurzu (coursename). Identifikačné číslo má prednosť pred názvom kurzu. Ak nie je ani jedno z týchto polí zadané, sú skupiny pridané do aktuálneho kurzu.
 • Názov kurzu tu odpovedá krátkemu názvu kurzu.
 • Poznámka: Ak je skupina už registrovaná v databáze Moodle v konkrétnom kurze, vráti skript názov dané skupiny. Učitelia môžu nahrávať skupiny iba do kurzov, v ktorých majú oprávnenia k úpravám.

Príklad platného súboru pre import:

groupname,idnumber,lang,description,picture
group1, Phil101, en, this group requires extra attention!, 0
group2, Math243, , ,

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English