Preniesť používateľov

Najprv treba poznamenať, že obvykle nie je nutné importovať používateľov dávkovo – ak chcete obmedziť množstvo svojej administrátorskej práce, pozrite si najprv najprv s možnosťami autentizácie, ktoré nevyžadujú manuálnu údržbu, ako je napríklad pripojenie k už existujúcim externým databázam alebo vytváranie účtov samotnými používateľmi. Viď stránku "Metóda overovania" v administrátorskom menu.

Ak naozaj chcete importovať väčšie množstvo používateľských účtov z textového súboru, musíte ho formátovať nasledovne:

 • Každý riadok súboru obsahuje práve jeden záznam.
 • Každý záznam je tvorený zoznamom údajov oddelených čiarkami.
 • Prvý záznam súboru má zvláštnu funkciu – obsahuje zoznam názvov polí. Tento zoznam definuje formát zbytku súboru.

  Povinné polia: Tieto položky nesmú chýbať v prvom zázname a musia byť vyplnené u všetkých používateľov.

  username, password, firstname, lastname, email

  Štandardné polia: Tieto polia sú voliteľné. Ak nie sú definované, sú hodnoty prevzaté z osobného profilu administrátora:

  institution, department, city, country, lang, auth, timezone

  Voliteľné polia: Všetky tieto polia sú úplne voliteľné. Kurzy sú identifikované svojimi "krátkymi názvami" – ak sú uvedené, bude používateľ do príslušných kurzov automaticky zapísaný ako študent. Názvy skupín musia byť priradené k odpovedajúcim kurzom, tj. skupina group1 ku kurzu course1 atď.

  idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5, type1, type2, type3, type4, type5

 • Čiarky obsiahnuté vo vnútri údajov je nutné zapísať kódom , – skript ich automaticky transformuje naspäť na čiarky.
 • Logické polia využívajú 0 pre False (nepravda) a 1 pre True (pravda).
 • Typy (type) umožňujú Moodle rozlíšiť, či má používateľ v existujúcom kurze priradenú rolu študent alebo učiteľ (tak napr. type2 odpovedá kurzu course2). 1 = študent, 2 = učiteľ a 3 = učiteľ bez práva na úpravy. Ak ponecháte typ nezadaný, alebo ak nie je zadaný žiaden kurz, je používateľ nastavený na východziu hodnotu študent.
 • Poznámka: Ak je používateľ už registrovaný v databáze používateľov Moodle, vráti skript pre daného používateľa číslo userid (databázový index) a automaticky zapíše používateľa ako študenta do všetkých zadaných kurzov, pričom nedôjde k aktualizácii iných zadaných údajov.

Tu je príklad platného súboru pre import:

username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1, type1
jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101, Section 1, 1
reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202, Section 3, 3

Aktualizácia existujúcich účtov

Vo východzom nastavení Moodle predpokladá, že vytvoríte nové používateľské účty a preskočí záznamy, kde používateľské meno odpovedá existujúcemu účtu. Ak však nastavíte možnosť "Aktualizovať existujúce účty" na hodnotu Áno, budú existujúce používateľské účty aktualizované.

Pri aktualizácii existujúcich účtov je možné tiež zmeniť používateľské mená. Nastavte voľbu "Povoliť premenovanie" na hodnotu Áno a vložte do súboru pole nazvané oldusername.

Upozornenie: Chyby pri aktualizácii existujúcich účtov môžu negatívne ovplyvniť používateľa. Pri použití týchto možností aktualizácií postupujte opatrne.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English