Písanie

Ak píšete text na čítanie pre ostatných, potom skúste písať priamo pre auditórium.

Vysvetlite vaše myšlienky čo najjednoduchšie a najjasnejšie, aby ste sa vyhli nedorozumeniu. Jedným spôsobom ako to zabezpečiť, je používať vyjadrovanie krátkymi vetami.

Čo sa týka fór, je skutočne nápomocné, ak dokážete celý príspevok formulovať k veci a stručne. Namiesto jedného dlhého nesúrodého príspevku skladajúceho sa z veľa rôznych oblastí - bodov, môže byť lepšie uviesť niekoľko kratších. (Tieto dokonca môžu patriť do niekoľkých fór.)

Prepíšte svoj text tak veľakrát, pokiaľ s ním nie ste spokojní. Dokonca, ak ste už príspevok odoslali do fóra, máte ešte 30 minút po odoslaní na jeho prepísanie naspäť a prípadné zlepšenie.

Pokiaľ odpovedáte na otázky iných, pokúste sa porozmýšľať o zaujímavých otázkach, ktoré by ste sa ich mohli opýtať. Toto pomôže obidvom stranám premýšľať o probléme (zistiť a naučiť sa niečo o tom, o čom sa diskutuje).

Viac o otázkach

Viac o čítaní

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English