Maximálny počet nahraných súborov

Maximálny počet súborov, ktoré môže každý účastník kurzu v rámci daného zadania odovzdať. Zadajte tu počet súborov skutočne požadovaných v opise zadania.
Tento údaj sa študentom nezobrazuje.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English