Povoliť poznámky

Ak je táto voľba aktivovaná, môžu účastníci kurzu zapísať do textového poľa poznámky k zadaniu. Ide o rovnaký postup ako pri zadaní typu Online text.

Poznámky môžu slúžiť pre komunikáciu s učiteľom, pre opis priebehu práce na zadaní či akúkoľvek inú činnosť zahrňujúcu písanie textu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English