Komentovať v texte

Ak zaškrtnete toto políčko, bude odovzdaný text počas hodnotenia skopírovaný do poľa pre komentár hodnotenia – zjednoduší sa tak zápis poznámok do textu (napr. s použitím inej farby písma) alebo priama úprava pôvodného textu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English