Skryť opis pred dátumom sprístupnenia zadania

Ak je táto voľba aktivovaná, nezobrazuje sa pred dátumom sprístupnenia zadania jeho opis.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English