Použiť rýchle hodnotenie

Funkcia rýchleho hodnotenia umožňuje rýchlo ohodnotiť viac odovzdaných zadaní na jednej stránke.

Stačí iba zmeniť známky a komentáre a klepnutím na tlačidlo Uložiť v dolnej časti stránky uložiť naraz všetky zmeny na danej stránke.

Ak potrebujete viac miesta, môžete použiť obvyklé tlačidlá pre hodnotenie, ktoré sa nachádzajú v pravej časti stránky. Predvoľba rýchleho hodnotenia sa uloží a použije sa u všetkých zadaní vo všetkých kurzoch.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English