Povoliť opätovné odovzdanie zadania

Prednastavené je tak, že študenti nemôžu znovu predložiť ich zadanie po ich ohodnotení učiteľom.

Ak zaktivizujete toto nastavenie, potom bude študentom umožnené opätovné predloženie zadania aj po ich ohodnotení (na vaše opätovné oznámkovanie). Toto môže byť užitočné v prípade, ak učiteľ chce povzbudiť študentov v interaktívnom prostredí lepšie splniť úlohy.

Toto nastavenie sa samozrejme netýka off-line zadaní.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English