Import

Môžete importovať jeden HTML súbor alebo všetky súbory v zložke.

Relatívne odkazy sú prevedené na odkazy na kapitoly. Odkazy na obrázky, flash a Javu sú tiež upravené.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English