Číslovanie kapitol

Existuje niekoľko preddefinovaných typov číslovania:

Žiadne - kapitoly a podkapitoly nie sú formátované, používajte v prípade, ak chcete zadať vaše vlastné číslovánie. Napríklad: do poľa nadpis kapitoly zadajte "A Úvod", "A.1 Nejaké Rozprávanie", ...

Čísla - kapitoly a podkapitoly sú číslované (1, 1.1, 1.2, 2, ...)

Odrážky - podkapitoly sú odsadené a zvýraznené odrážkami.

Odsadené - podkapitoly sú odsadené.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English