Používanie chatu

Modul Chat obsahuje niektoré nástroje, ktoré spríjemňujú chatovanie.

Smajlíky
Podobne ako inde v Moodle môžete aj tu používať smajlíky (emotikony) a zobrazia sa správne, napr. :-) =
Odkazy
Internetové adresy budú automaticky transformované na odkazy.
Scénické poznámky
Ak chcete opísať svoju činnosť alebo stav z pohšadu vonkajšej osoby, môžete svoj odkaz začať s "/me" alebo ":". Ak sa voláte napr. Martin a napíšete ":sa smeje" alebo "/me sa smeje", ostatným sa zobrazí správa "Martin sa smeje".
Prezvonenie
Kliknutím na odkaz "prezvoniť" vedľa mena osoby môžete ľubovoľnému používateľovi poslať zvukový signál. Ak chcete prezvoniť všetkých účastníkov chatu naraz, využite príkaz "prezvoniť všetkých".
HTML
Ak ovládate jazyk HTML, môžete ho použiť a vložiť tak do svojho odkazu obrázok, prehrať v ňom zvukový súbor alebo vytvoriť text rôznych farieb a veľkosti.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English