Limitovať počet povolených výberov

Toto nastavenie vám umožní zvoliť, koľkokrát budú môcť účastníci kurzu vybrať jednu voľbu.

Ak je nastavenie limitu povolené, možno v každej voľbe stanoviť limit. Keď je pri odpovedaní dosiahnutý stanovený limit, nikto iný už danú voľbu nemôže vybrať. Ak je limit nastavený na nulu (0), znamená to, že danú voľbu nebude možné vôbec vybrať.

Ak sú limity zakázané, môžu všetci účastníci kurzu ľubovoľne vyberať zo všetkých volieb.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English