Časovo obmedziť odpovedanie na otázky

Toto nastavenie vám umožní určiť čas, počas ktorého môžu účastníci kurzu vybrať svoju voľbu.

Ak chcete ponechať čas odpovedania otvorený, zadajte dátum, ktorý je ďaleko v budúcnosti.

Ak toto nastavenie vôbec nepotrebujete, nechajte políčko prázdne (nezaškrtávajte ho).

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English