Mapovanie polí

Tu môžete upraviť nastavenia pre prenos údajov z aktuálnej databázy. Pre uchovanie údajov v poli existujúcej databázy je nutné ich prepojiť (tzv. mapovať) s novým poľom. Údaj o novom poli môžete tiež nechať nevyplnený, v tom prípade bude toto pole odstránené spolu so všetkými záznamami, ktoré v ňom boli uložené.

Mapovať možno iba polia rovnakého typu, každé rozbaľovacie menu bude preto obsahovať rôzne polia. Je tiež treba sa vyvarovať pokusu mapovať jedno pole s viac než jedným novým poľom.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English